• Međunarodni transport robe u drumskom kamionskom saobraćaju - Magnat Šped doo

  • Međunarodni prevoz robe Italija-Srbija, Španija-Srbija, transport robe u druge evropske zemlje - Magnat Šped doo

  • Zbirni transport robe iz Srbije u inostranstvo i iz inostranstva u Srbiju

  • Međunarodni zbirni transport robe - Utovar - Prevoz - Istovar - osiguranje robe u toku transporta

MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE-MAGNAT ŠPED DOO BEOGRAD

MAGNAT ŠPED TRANSPORT

MAGNAT Šped je firma koja od 2006. godine uspešno pruža usluge međunarodnog transporta robe i dosadašnji međunarodni transport se meri hiljadama tona. Više o međunarodnom prevozu MAGNAT Šped-a kao i detalje o firmi možete pogledati na stranici O NAMA...

MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE

Međunarodni prevoz robe koji vrši Magnat Šped je uglavnom usmeren na prevoz robe u Italiju i Španiju i nazad. Međunarodni prevoz robe se može vršiti i do bilo koje druge zemlje u Evropi kao i iz evropskih zemalja u Srbiju. Više o međunarodnom transportu na stranici MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE...

ZBIRNI TRANSPORT ROBE

Zbirni transport robe predstavlja posebnu kategoriju u međunarodnom prevozu robe i u suštini znači da se roba većeg broja klijenata prevozi zajedno u međunarodnom saobraćaju do željenih destinacija. Usluga zbirnog transporta je detaljnije objašnjena na stranici ZBIRNI TRANSPORT ROBE...