MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE » MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE SRBIJA-ŠPANIJA

MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE IZ SRBIJE U ŠPANIJU I IZ ŠPANIJE U SRBIJU

Međunarodni transport robe na relaciji Srbija-Španija-Srbija je još jedna od specijalnosti preduzeća za transport robe MAGNAT ŠPED. Robu možemo transportovati kao pun tovar za jednog ili kao zbirni tovar za više klijenata.

Zbirni transport robe Španija-Srbija

Zbirni transport robe iz Srbije u Španiju i iz Španije u Srbiju sve više je tražena usluga, budući da sve više malih i srednjih preduzeća u Srbiji stvara neku vrstu kooperantske saradnje sa firmama u Španiji. Španske firme su za sada u malom broju prisutne u Srbiji, ali postoji izvoz i uvoz robe.

 

Međunarodni transport robe iz Srbije u Španiju i iz Španije u Srbiju

Međunarodni transport robe koja se iz Srbije izvozi u Kraljevinu Španiju:

 - Sirćetna kiselina

 - Nove spoljne gume za putničke automobileTransport robe kamionom iz Srbije u Španiju i iz Španije u Srbiju

 - Ploče, limovi od legura i nelegiranog aluminijuma

 - Liveni proizvodi od gvožđa i čelika

 - Proizvodi od drveta

 - Maline i slatko kuvano ili ne

 - Smrznuto voće

 - Kočnice i servokočnice i delovi

 - Barut

Međunarodni transport robe koja se iz Kraljevine Španije uvozi u Srbiju:

 - Putnički automobili-sastavljeni

 - Glazirane keramičke pločice

 - Motorna vozila za prevoz robe-sastavljena i rastavljena

 - Staklasti emajli, glazure, prevlake i sl.

 - Autobusi-dizel i poludizel-sastavljeni

 - Lekovi za maloprodaju

 - Montažne zgrade od čelika

 - Motorna vozila za prevoz osoba

 - Polivinil hlorid nepomešan sa drugim materijama.