ZBIRNI TRANSPORT ROBE KAMIONOM

Zbirni transpoer robe kamionom iz Srbije u inostranstvo i obratno

Zbirni transport robe u međunarodnom drumskom saobraćaju predstavlja međunarodni prevoz robe prikupljene od više klijenata. Uglavnom se radi o manjim količinama robe za izvoz ili uvoz od većeg broja klijenata, tj. proizvođača ili uvoznika. Zbirni prevoz robe u međunarodnom saobraćaju se sve više koristi, budući da nudi niže cene transporta robe pojedinačnim klijentima. Uštede na zbirnom transportu mogu biti veoma velike, a sam transport je istog kvaliteta i brzine kao da se radi o pojedinačnim klijentima.

Važno je naponmenuti da cenu zbirnog transporta dele pojedinačni klijenti koji učestvuju u transportu robe na ovaj način, pa je evidentno da je i cena u nekim slučajevima i nekoliko puta manja, posebno kada se radi o manjoj količini robe.

 

Međunarodni transport robe kamionom - uvoz, izvoz, zbirni tovar

 

PREDNOSTI ZBIRNOG TRANSPORTA ROBE

Prednosti zbirnog transporta robe u međunarodnom prevozu

Zbirni transport robe u međunarodnom transportu nudi još nekoliko prednosti:

- Brža isporuka u odnosu na čekanje linijskog međunarodnog transporta

- Smanjenje rizika od oštećenja ili neispunjavanja rokova isporuke

- Nema potrebe za skladištenjem robe u čekanju na mogućnost transporta

- Mogućnost međunarodnog transporta malih količina robe po nižim cenama transporta

- Transport neograničenih količina robe u momentu u odgovarajućem vremenskom periodu